Eenvoudig en snel:
Het flatex Flexkrediet

Snel, ongecompliceerd en voordelig
naar meer financiële speelruimte.

Uw voordelen in één oogopslag

 • Aantrekkelijke rente van 3,30% per jaar.
 • Kredietbedragen tot 250.000 EUR.
 • Geen extra kosten voor bewerking en administratie.
 • Vrij opneembaar kredietbedrag.
 • Automatisch op uw rekening geactiveerd.

Kredietbedrag maximaal 250.000 euro

Uw voordelen in één oogopslag

 • Aantrekkelijke rente van 3,30% per jaar.
 • Kredietbedragen tot 150.000 EUR.
 • Geen extra kosten voor bewerking en administratie.
 • Vrij opneembaar kredietbedrag.
 • Automatisch op uw rekening geactiveerd.

Kredietbedrag maximaal 200.000 EUR

Productkenmerken

 • Opzegging: Kan te allen tijde door beide partijen.
 • Looptijd: Onbepaald.
 • Terugbetaling: Op elk moment.
 • Kredietverstrekker: flatexDEGIRO Bank AG
 • Kredietbedrag: Maximaal 250.000 euro
 • Kredietbedrag: Toegestane hoogte is gebaseerd op uw beleenbare effectenportefeuille.
 • Debetrentevoet: 3,30% per jaar (op het gebruikte kredietbedrag)
 • Kosten: Geen extra kosten.
 • Renteberekening: Per kwartaal.
 • Voorbeeld: Met een flexibele lening van € 5.000,00 en een debetrente (=effectieve jaarlijkse rente) van momenteel 3,3% betaalt u na drie maanden gebruik een rente van 41,25 euro. Dit resulteert dan in een negatief kassaldo van 5.041,25 euro.
 • Zekerheid: Algemene voorwaarden-pandrecht van
  flatexDEGIRO Bank AG.

Documenten:

Belangrijke informatie over de risico's verbonden aan het gebruik van kredieten

1. Strenge normen voor de draagkracht en financiële omstandigheden van de kredietnemer. 
In beginsel moet de bank in het belang van de klant op basis van de informatie waarover zij beschikt, vóór de uitgifte van de lening nagaan of de economische speelruimte van de kredietnemer als gevolg van het aangaan van de lening aanzienlijk wordt beperkt. De kredietnemer moet eventuele verliezen op effectentransacties met vrij beschikbare liquiditeiten kunnen dekken.

2. De risico's verbonden aan het gebruik van kredieten

2.1 Bij ongewijzigde of gedaalde effectenkoersen dient, betaling van de kredietrente en aflossing van het krediet te gebeuren uit vrije liquide middelen of uit verkoop van de effecten met verlies.
Het gebruik van kredieten leidt tot de verplichting tot betaling van kredietrentes, bijbehorende kosten en uiteindelijk de aflossing van krediet. Deze vaste kosten kunt u alleen dan uit uw belegging in effecten genereren, wanneer de aandelenkoersen en uitkeringen van opbrengsten zich bijzonder gunstig ontwikkelen. Effecten, zoals aandelen, zijn onderhevig aan koersschommelingen in beide richtingen. Een koersdaling kan het gevolg zijn van algemene marktomstandigheden, zoals een beurscrash, maar ook van bijzondere omstandigheden in individuele effecten.

Uw risico:
De kredietkosten kunnen dan niet langer uit de investering worden gegenereerd, maar moeten uit vrije liquide middelen worden opgebracht. Houd er ook rekening mee dat de belegging in effecten dan zelfs met verlies moet worden verkocht. Wij willen er ook op wijzen dat in geval van niet-verkoop (aanhouden), koers en inkomenstenbronnen zich ruim onevenredig positief moeten ontwikkelen, om de terugbetaling van de lening samen met de rente en transactiekosten te kunnen terugverdienen.

2.2 Mogelijke rentestijgingen
De hoogte van de kredietrentes vindt u in het tarievenoverzicht.

Uw risico:
Stijgende kredietrentes en constante of dalende aandelenkoersen, alsmede constante of dalende inkomstenbronnen leiden tot een vermogensdaling met de boven beschreven mogelijke uitwerkingen.

3. Risico's bij transacties op dezelfde dag ("Day-Trading")
De ontwikkelingen op de internationale kapitaalmarkten hebben niet alleen tot een nieuw productaanbod geleid. Moderne technologieën hebben gedeeltelijk ook de manier van handelen in effecten veranderd. Daarmee wordt het mogelijk om hetzelfde waardepapier, geldmarktinstrument of derivaat op dezelfde dag te kopen en te verkopen. Men spreekt dan ook van Day-Trading. Het is de bedoeling hier winsten te realiseren of prijsrisico's te beperken door gebruik te maken van zelfs kleine en kortstondige prijsschommelingen van een individuele waarde. Als u zich met dergelijke transacties bezighoudt, moet u zich bewust zijn van de bijzondere risico's. Financiert u uw Day-Trading-transacties niet alleen met eigen kapitaal, maar ook nog met opgenomen kredieten, dan geldt de verplichting om deze leningen terug te betalen ook bij day-trading ongeacht het succes van uw day-trading transacties.

 • ©2022 flatex