Informatie over
gegevensverwerking
en gegevensbescherming

Opmerking: De informatie voor het geval waarin u een rekening en eventueel een effectenrekening bij ons opent of hierom vraagt, wordt hier niet vermeld, u ontvangt ze afzonderlijk tijdens het openen van de rekening.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens en wie is mijn aanspreekpartner?

Algemene verordening gegevensbescherming EU is:

flatexDEGIRO Bank AG
Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
D-60312 Frankfurt am Main

Telefoon: +49 (0) 69 506 041 910 
Telefax: +49 (0) 69 506 041 919
E-Mail: kundeninfo@remove-this.flatex.com
Internet: www.flatex-bank.com

te bereiken op:

flatexDEGIRO Bank AG
Datenschutzbeauftragter
Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
60312 Frankfurt am Main
Telefoon: +49 (0) 69 506 041 910
E-mail: datenschutz@remove-this.flatex.com

Anoniem gebruik van de website
Over het algemeen kunt u onze websites bezoeken zonder dat wij uw persoonsgegevens nodig hebben. We kennen alleen de naam van uw internetprovider en een door hem toegekend zogenaamd IP-adres, de website van waaruit u ons bezoekt en de websites die u bezoekt. Het IP-adres wordt beschouwd als een persoonlijke datum. Dit adres wordt door ons alleen opgeslagen om de functionaliteit van onze online services te behouden. Na een anonimisering van het IP-adres, wordt deze informatie ook geëvalueerd voor statistische doeleinden. Een toewijzing van de resultaten van deze evaluatie aan individuele bezoekers is niet mogelijk. Persoonsgegevens worden alleen verzameld als u deze vrijwillig aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van de toekenning of het gebruik van een registratie, een enquête of om een contract uit te voeren. In dergelijke gevallen wordt de informatie in versleutelde vorm verzonden om misbruik van de gegevens door derden te voorkomen.

Waar halen we uw gegevens vandaan?
Het grootste deel van de persoonsgegevens die we verkrijgen, worden ons door u verschaft als u een functie gebruikt, waarbij de invoer van persoonsgegevens door u vereist is, bijvoorbeeld als u

 • zich registreert voor een nieuwsbrief
 • als klant een andere klant recruteert
 • zich registreert voor een evenement (bv. roadshow, webinar)
 • het contactformulier invult
 • zich registreert voor een demo-rekening

Relevante persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantstatus.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens en op welke rechtsgrondslag?
Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG) in de versie die van toepassing is vanaf 25.05.2018 en andere relevante wettelijke bepalingen die de verwerkingen specifiek voor kredietinstellingen voorschrijven: Voldoen aan contractuele verplichtingen (art. 6 par. 1 b AVG)
Als we op uw verzoek een overeenkomst met u afsluiten voor diensten of het gebruik van onze producten, verwerken wij uw gegevens om deze overeenkomst voor te bereiden, te maken en te vervullen. De doeleinden van gegevensverwerking vloeien voornamelijk voort uit het specifieke product of de specifieke dienst. Belangenafweging (art. 6 par. 1 f AVG)
Indien nodig verwerken wij uw gegevens ook om de legitieme belangen van ons of derden te vrijwaren. Voorbeelden:

 • Review en optimalisatie van procedures voor behoeftenanalyse voor directe klantbenadering,
 • Reclame of marktonderzoek en opinieonderzoek, voor zover u geen bezwaar hebt tegen het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden,
 • Geldend maken van juridische claims en verdediging in juridische geschillen,
 • Waarborgen van de IT-beveiliging en IT-activiteiten van de bank,
 • Preventie en onderzoek van strafbare feiten,
 • Veiligheidsmaatregelen voor onze gebouwen en technische voorzieningen (bijv. toegangscontroles),
 • Maatregelen om de bedrijfsvoering te beheersen en diensten en producten verder te ontwikkelen


Toestemming (art. 6 par. 1 a AVG)

Als u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor specifieke doeleinden, is dit ook de wettelijke basis hiervoor. U kunt uw toestemming op elk moment herroepen. Dit geldt ook voor de herroeping van toestemmingsverklaringen die u ons hebt gegeven voorafgaand aan de toepassing van de AVG, d.w.z. vóór 25 mei 2018. De herroeping van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de gegevens die vóór de herroeping verwerkt werden. Wettelijke vereisten (art. 6 par.1 c AVG), algemeen belang (art. 6 par. 1 e AVG)
Als bank hebben we verschillende wettelijke verplichtingen te vervullen, wettelijke vereisten zoals de wet op het kredietwezen, de witwaswet, de wet effectenhandel, belastingwetten en de wettelijke vereisten voor toezicht op banken van bv. de Europese Centrale Bank, de Europese Bankautoriteit, de Deutsche Bundesbank en de Federale Financiële Toezichthoudende Autoriteit. Zolang u echter geen rekening of effectenrekening bij ons opent, is er geen verplichting om uw gegevens door te geven aan de genoemde instanties.

Wie krijgt mijn gegevens?
Binnen de bank hebben alle personen toegang tot uw gegevens, die ze nodig hebben om de aangegeven doelen te bereiken. Ook door ons ingezette dienstverleners en agenten kunnen gegevens voor deze doeleinden ontvangen als ze zich aan het bankgeheim moeten houden. Dit kunnen bedrijven zijn op het gebied van bankdiensten, IT-diensten, logistiek, afdrukdiensten, telecommunicatie, incasso, advisering en consulting, evenals verkoop en marketing.

Worden er gegevens doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie?
Een overdracht van gegevens naar instanties in landen buiten de Europese Unie (zogenaamde derde landen) vindt plaats, voor zover u ons uw toestemming of een expliciete bestelling hebt gegeven.

Hoe lang slaan we uw gegevens op?
Wij verwerken en slaan uw gegevens op zolang deze nodig zijn voor de hierboven vermelde doeleinden, te weten voor de uitvoering van de door u gevraagde diensten of het verstrekken van de functies en voor het nakomen van onze contractuele en wettelijke verplichtingen. Als de gegevens niet langer nodig zijn voor de opgegeven doeleinden, worden deze regelmatig verwijderd, tenzij verdere opslag en, indien nodig, verwerking vereist is om te voldoen aan wettelijke bewaarvereisten.

Wat zijn mijn privacyrechten?
Elke betrokkene heeft recht op informatie (artikel 15 AVG), op correctie (artikel 16 AVG), op wissen (artikel 17 AVG), op inperking van de verwerking (artikel 18 AVG), op herroeping (artikel 21 AVG) en op dataportabiliteit (artikel 20 AVG). Met betrekking tot het recht op informatie en het recht om te wissen, zijn de beperkingen van §§ 34 en 35 BDSG van toepassing. Daarnaast bestaat het recht om een beroep te doen op een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (artikel 77 AVG in combinatie met § 19 BDSG). U kunt te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens intrekken. Dit geldt ook voor de herroeping van toestemmingsverklaringen die u ons hebt gegeven voorafgaand aan de toepassing van de AVG, d.w.z. vóór 25 mei 2018. Houd er rekening mee dat een intrekking alleen voor de toekomst geldt, vóór de herroeping uitgevoerde verwerkingen vallen daarbuiten.

Ben ik verplicht tot het verstrekken van gegevens?
Als u services nodig hebt of functies gebruikt waarvoor personalisatie en/of contactgegevens vereist zijn, hebben we gegevens van u nodig. Als u ons deze niet verstrekt, kunnen we de service of functie niet leveren.

In hoeverre is er een geautomatiseerd besluitvormingsproces?
In principe maken wij geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvorming overeenkomstig artikel 22 AVG. Als we deze procedures gebruiken voor afzonderlijke producten of diensten, zullen we u hierover afzonderlijk informeren als dit wettelijk verplicht is.

Wordt er "profilering" uitgevoerd?
We verwerken uw gegevens gedeeltelijk met het doel bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren (profilering). We gebruiken profilering bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • Om u te voorzien van gerichte informatie en advies over producten en diensten, gebruiken we evaluatiehulpmiddelen. Hiermee kunt u communiceren en adverteren op maat van uw behoeften, inclusief markt- en opinieonderzoek.

Nieuwsbrief
We informeren klanten en geïnteresseerden via nieuwsbrieven over nieuws op de beurs en evenementen. U vindt in elke voettekst van elke door ons verzonden nieuwsbrief een afmeldlink.

Google Adwords Remarketing
We gebruiken op onze websites de dienst Google Remarketing van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS, hierna „Google“. Met Google Remarketing kunnen advertenties worden weergegeven aan mensen die in het verleden onze website hebben bezocht. Binnen het Google-advertentienetwerk kunnen advertenties die zijn afgestemd op hun interesses op onze site worden weergegeven. Google Remarketing gebruikt cookies voor deze evaluatie. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. Hierdoor kunnen we onze bezoekers herkennen zodra ze websites bezoeken in het advertentienetwerk van Google. Op deze manier kunnen binnen het Google-advertentienetwerk advertenties worden gepresenteerd die betrekking hebben op inhoud die de bezoeker eerder op Google Netwerk-websites heeft bekeken en die ook de remarketingfunctie van Google gebruiken. Als u bijvoorbeeld onze site bezocht heeft en dan naar een andere pagina gaat, is het mogelijk dat u daar advertenties ziet die onze producten promoten. De exploitant van de andere site weet niet dat u eerst op onze site was. Google verzamelt naar eigen zeggen geen persoonsgegevens. U kunt deze functie uitschakelen als u de juiste instellingen maakt op http: //www.google.com/settings/ads.

Integratie van YouTube-video's
(1) In het geval dat we YouTube-video's opnemen in ons online aanbod, worden deze opgeslagen op www.YouTube.com. Ze zijn geïntegreerd in de "uitgebreide privacymodus", d.w.z. dat u geen gegevens over u als gebruiker overdraagt naar YouTube als u de video's niet afspeelt. Alleen wanneer u de video's afspeelt, worden de gegevens vermeld in paragraaf 2 verzonden. We hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht. (2) Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie dat u de bijbehorende subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien worden de gegevens, genoemd in § 3 van deze verklaring, verzonden. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount verschaft waarbij u bent aangemeld of dat er geen gebruikersaccount is. Wanneer u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op YouTube, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor advertenties, marktonderzoek en/of behoeftegebaseerde aanpassing van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn aangemeld) om passende advertenties te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over hun activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het maken van deze gebruikersprofielen en u moet zich voor de uitoefening van dat recht tot YouTube richten. (3) Raadpleeg het privacybeleid voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube. Daar krijgt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-VS-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Adwords Conversion Tracking
We gebruiken ook de Google advertentietool „Google-Adwords“. In het kader hiervan gebruiken we de analysedienst „Conversion-Tracking“ van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS, 'Google' op onze website. Als u onze website via een Google-advertentie hebt bereikt, wordt er een cookie op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw internetbrowser worden aangebracht op uw computer en worden opgeslagen. Deze zog. „Conversie-cookies" verliezen hun geldigheid na 90 dagen en worden niet gebruikt voor uw persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's op onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google mogelijk herkennen dat u als gebruiker op één van onze Google-advertenties heeft geklikt en bent omgeleid naar onze site. De informatie die wordt verkregen via de „Conversie-cookies" wordt door Google gebruikt om bezoekersstatistieken voor onze website te maken. Deze statistieken vertellen ons het totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en welke pagina's op onze site vervolgens door hun respectieve gebruikers zijn bekeken. Wij en andere "Google Adwords"-adverteerders ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert.

U kunt de installatie van de „conversie-cookies" voorkomen door uw browser overeenkomstig in te stellen, bijvoorbeeld door uw browser in te stellen zodat die in het algemeen de automatische instelling van cookies uitschakelt of specifiek alleen de cookies van het domein "googleadservices.com" blokkeert. Het privacybeleid van Google is beschikbaar via de onderstaande link: https://services.google.com/sitestats/de.html 

Campaign Manager (vroeger DoubleClick by Google)
Deze website blijft Google's online marketingtool Campaign Manager gebruiken. Campaign Manager gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om campagneprestatierapporten te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren te zien krijgt. Google gebruikt een cookie-ID om te bepalen welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan voorkomen dat deze meerdere keren worden weergegeven. Daarnaast kan Campaign Manager cookie-ID's gebruiken om conversies bij te houden die betrekking hebben op advertentieverzoeken. Dat is bijvoorbeeld het geval als een gebruiker een Campaign Manager-advertentie ziet en later naar de website van de adverteerder gaat met dezelfde browser en daar iets koopt. Volgens Google bevatten Campaign Manager-cookies geen persoonlijk identificeerbare informatie.

Door de gebruikte marketingtools wordt in uw browser automatisch een directe verbinding met de Google-server tot stand gebracht. We hebben geen controle over de omvang en het verdere gebruik van de gegevens, die worden gegenereerd door het gebruik van deze tool door Google en informeren u daarom naar ons beste weten: Door Campaign Manager op te nemen, ontvangt Google de informatie dat u het betreffende gedeelte van onze website heeft bezocht of dat u op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u bent geregistreerd met een service van Google, kan Google het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Google of niet bent aangemeld, bestaat de kans dat de provider uw IP-adres zal vinden en opslaan.

Bovendien stellen de Campaign Manager(DoubleClick Floodlight)-cookies die we gebruiken ons in staat om te begrijpen of u bepaalde acties op onze website uitvoert nadat u één van onze display-/videoadvertenties op Google of op een ander platform via Campaign Manager hebt opgeroepen of deze hebt aangeklikt (conversie-tracking). Campaign Manager gebruikt deze cookie om de inhoud te begrijpen waarmee u op onze websites hebt geïnterageerd, om u later gerichte advertenties te kunnen sturen.

U kunt de deelname aan dit trackingproces op verschillende manier verhinderen: a) door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen, te weten: het onderdrukken van cookies van derden om te voorkomen dat u advertenties van derden ontvangt; b) door deactivering van de cookies voor conversie-tracking, door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein ads.google.com geblokkeerd worden, https://www.google.de/settings/ads, waarbij deze instelling gewist wordt als u uw cookies wist; c) door deactivering van de op interesses gebaseerde advertenties van de provider, die deel uitmaken van de zelfregulerende campagne „About Ads“, via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling gewist wordt als u uw cookies wist; d) door permanente deactivering in uw Firefox-, Internetexplorer- of Google Chrome-browser onder de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. We wijzen u erop dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van dit aanbod volledig kunt gebruiken.

Bovendien kunt u voorkomen dat Google gegevens verzamelt die door cookies zijn gegenereerd over uw gebruik van de sites en over de verwerking van dergelijke gegevens door Google, door de onder https://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=de onder „Weergave-instellingen“, „Extensie voor Campaign Manager-deactivering“ beschikbare browser-invoegtoepassing te downloaden en te installeren.

Verdere informatie over Campaign Manager vindt u onder https://www.google.de/doubleclick en over gegevensbescherming bij Google in het algemeen:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Alternatief kunt u de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op http://www.networkadvertising.org. Google heeft ingetekend op het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Bing Ads
Op de website gebruiken we technologieën van Bing Ads (bingads.microsoft.com), die worden aangeboden en beheerd door Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS ("Microsoft"). Microsoft plaatst een cookie op uw apparaat als u onze website heeft bereikt via een Microsoft Bing-advertentie. Op deze manier kunnen Microsoft en wij zien dat iemand op een advertentie heeft geklikt, is omgeleid naar onze site en een vooraf gedefinieerde doelpagina („Conversiepagina“) heeft bereikt. We vernemen daarbij alleen het totale aantal gebruikers dat op een Bing-advertentie heeft geklikt en vervolgens zijn omgeleid naar de conversiesite. Microsoft gebruikt de cookie om informatie te verzamelen, verwerken en gebruiken aan de hand waarvan gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze gebruiksprofielen worden gebruikt om het bezoekersgedrag te analyseren en worden gebruikt om advertenties weer te geven. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker verwerkt. Als u niet wilt dat informatie over uw gedrag door Microsoft wordt gebruikt zoals hierboven uitgelegd, kunt u de vereiste instelling van een cookie weigeren – bijvoorbeeld via een browserinstelling die in het algemeen de automatische instelling van cookies deactiveert. Bovendien kunt u het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website en de verwerking van deze gegevens door Microsoft verhinderen door de volgende koppeling te gebruiken om uw herroeping toe te lichten http: //choice.microsoft.com/en-US/opt -out. Uw beslissing wordt opgeslagen met behulp van cookies. Zorg ervoor dat uw browser cookies accepteert en dat cookies niet worden verwijderd wanneer de browser wordt gesloten. Als de cookies zijn verwijderd, moet het proces bij Microsoft worden herhaald. Bezoek de Microsoft-website voor meer informatie over privacy en cookies die worden gebruikt door Microsoft en Bing Ads https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Daisycon
We gebruiken tracking pixels en cookies van Daisycon (www.daisycon.com). Zodra de bezoeker op een advertentie met de partnerlink klikt, wordt er een cookie geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de herkomst van registraties te volgen. Daarnaast wordt de zogenaamde tracking pixel gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina's te evalueren. De door cookies en trackingpixels gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (met inbegrip van het IP-adres) en de levering van reclameformaten wordt overgebracht naar een Daisycon-server en daar opgeslagen. Daisycon kan onder andere herkennen dat er op de partnerlink op deze website is geklikt. Onder bepaalde omstandigheden kan Daisycon deze (geanonimiseerde) informatie aan contractpartners doorgeven, maar gegevens zoals het IP-adres worden niet met andere opgeslagen gegevens gecombineerd.

Het privacybeleid van Daisycon en een opt-out optie zijn te vinden op https://www.daisycon.com/nl/cookies/

Webtrekk Suite / Q3<br/>We willen onze website voortdurend verbeteren en aantrekkelijker maken. Alleen als we weten welke delen van onze website het vaakst worden bezocht, kunnen we de inhoud optimaliseren op basis van uw vereisten. Voor webanalyses (evaluatie van gebruikersgegevens) maken we gebruik van de diensten van de firma Webtrekk GmbH. Webtrekk GmbH is door TÜV Saarland gecertificeerd voor gegevensbescherming op het gebied van Web Controlling Software. Onderdeel van de certificering is een audit bij Webtrekk in Berlijn en op de hostinglocatie, waar het verzamelen en verwerken van trackinggegevens werd gecontroleerd op naleving van gegevensbescherming en gegevensbeveiliging. Bezoekers van de website kunnen bezwaar maken tegen de gegevensopslag van hun verzamelde bezoekersgegevens, zodat ze in de toekomst niet langer op deze website worden verzameld (geregistreerd). Voor de uitsluiting van de Webtrekk wordt een cookie met de naam webtrekkOptOut (voor de uitsluiting van de meting, levensduur: 60 maanden/5 jaar) ingesteld door het domein webtrekk.net. Deze intrekking is geldig zolang u de cookie niet verwijdert. 

Om uw toestemming voor Webtrekk aan te passen, kunt u de toestemming voor het plaatsen van cookies wijzigen.

Informatie over uw recht op bezwaar op grond van artikel 21 van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU

Individueel recht op bezwaar
U hebt het recht om, op grond van uw eigen specifieke situatie, te allen tijde tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens, die overeenkomstig artikel 6 paragraaf 1 letter e AVG (gegevensverwerking in het openbaar belang) en artikel 6 paragraaf 1 letter f AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) gebeurt, bezwaar te maken; dit geldt ook voor een profilering op basis van deze bepaling in de zin van artikel 4 nr. 4 AVG.

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet verwerken, tenzij we overtuigende, legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking ervan gebeurt met het oog op het afdwingen, nastreven of verdedigen van juridische claims.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor direct marketingdoeleinden
We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken om direct mailing toe te passen. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die betrekking hebben op u ten behoeve van dergelijke advertenties; dit geldt ook voor profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke direct mailing.

Als u bezwaar hebt tegen de verwerking voor doeleinden van direct mailing, zullen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken. Het bezwaar moet niet formeel zijn en wordt best gestuurd naar:

flatexDEGIRO Bank AG
Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
60312 Frankfurt am Main
Telefax: +49 (0) 69 506 041 919
E-mail: kundeninfo@flatex.com 

 • ©2022 flatex