Colofon § 5 TMG

Informatie over flatex - een handelsmerk van
flatex Bank AG

E.-C.-Baumann-Str. 8a
95326 Kulmbach

Klantenservice:   +31 20 - 262 86 77
Geïnteresseerden:   +31 20 - 262 86 70

E-mail:    info@remove-this.flatex.nl
Internet: www.flatex.nl

Taal overeenkomst:
De relevante taal voor deze contractuele relatie en voor de communicatie met de klant tijdens de looptijd
van de overeenkomst is Duits.

Informatie over flatex Bank AG

flatex Bank AG
Rotfeder-Ring 7
60327 Frankfurt am Main

Telefoon: +49 (0) 69 506 041 910
Telefax: +49 (0) 69 506 041 919

Internet: www.flatex-bank.com
E-mail: kundeninfo@remove-this.flatex.com

Raad van Bestuur:
Frank Niehage (voorzitter)
Jörn Engelmann
Steffen Jentsch

Toezichthoudend comité:
Martin Korbmacher (voorzitter)

Zetel van de onderneming:
Frankfurt am Main

Inbrenging van het hoofdfiliaal in het handelsregister:
Handelsregister van het kantongerecht Frankfurt am Main
Heiligkreuzgasse 34 
60313 Frankfurt am Main

registergericht@remove-this.ag-frankfurt.justiz.hessen.de
Registratienummer: HRB 105687
BTW-registratienummer: DE 246786363

 

Bevoegde toezichthoudende autoriteit:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Internet: www.bafin.de

Bereich Wertpapieraufsicht/Asset-Management
Marie-Curie-Str. 24 - 28
60439 Frankfurt
Postfach 50 01 54
60391 Frankfurt
Telefoon: +49 (0) 228 - 4108  0
Telefax: +49 (0) 228 - 4108  1550
E-mail: poststelle-ffm@remove-this.bafin.de

en

Deutsche Bundesbank
Hoofdzetel in Hessen
Laufende Aufsicht 1
Taunusanlage 5
60329 Frankfurt am Main
Telefoon: +49 (0) 69 - 2388 0
Telefax: +49 (0) 69 - 2388 1111


Opmerking over het bestaan van een depositoverzekering
De bank is aangesloten bij het compensatieschema van Duitse banken Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB). Het compensatieschema dekt alle deposito's die moeten worden gerapporteerd in de balanspost "Verplichtingen jegens klanten". Dit zijn zicht-, termijn- en spaardeposito's, inclusief spaarcertificaten op naam. Deze deposito's zijn volledig gedekt tot een totaalbedrag van EUR 100.000 per deposant. Deposito's zijn ook verplichtingen die voortvloeien uit transacties in effecten, op voorwaarde dat de Bank de verplichting heeft om de klant het bezit van of eigendom van fondsen te verschaffen. Het recht op compensatie is beperkt tot 90% van de verplichtingen en het equivalent van een maximum van € 20.000 voor de claim voor de inlevering van effecten. Meer informatie is te vinden op de website van het compensatieschema van Duitse banken Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB)
op www.edb-banken.de.

Opmerking:
Alle informatie op de websites van flatex Bank AG is met de grootste zorg samengesteld. De inhoud wordt regelmatig bijgewerkt. Niettemin kan een garantie voor de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de informatie niet worden geboden. Bovendien distantiëren wij ons uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's op de websites van flatex Bank AG en nemen deze inhoud niet als de onze over. Deze verklaring is van toepassing op alle links op onze pagina's naar de pagina's van andere providers. Het ontwerp en de inhoud van alle pagina's die door flatex Bank AG worden aangeboden, zijn auteursrechtelijk beschermd. Ze mogen op geen enkele manier worden gedupliceerd, bewerkt of anderszins worden gewijzigd, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van flatex Bank AG. Informatie over Investor Relations van flatex AG is te vinden op www.flatex.com.

  • ©2020 flatex